LL-Coaching

Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

LL-Coaching verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie die u geeft over uw kind (geboorte, opgroeien, obstakels)
 • Schoolgegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

LL-Coaching verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

LL-Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om vragen te stellen of afspraken te verzetten
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om de coaching zo goed mogelijk te kunnen doen de achtergrondinfo over geboorte, opgroeien etc.
 • Schoolgegevens indien u vraagt contact op te nemen

Hoe lang we gegevens bewaren

LL-Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaardtermijn van twee jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens twee jaar nadat u voor het laatst behandeld bent zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Delen met anderen

LL-Coaching deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LL-Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Ll-Coaching gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar llcoachmailen@gmail.com. LL-Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

LL-Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via llcoachmailen@gmail.com.

Contactgegevens

Onze contact gevens staan op onze contact gegevens pagina.

Extra info

Zegt u de afspraak 20 uur of korter van tevoren af tot 12 uur van tevoren dan kost het u 20% van het afgesproken tarief. Indien u korter dan 12 uur afzegt tot 1 uur van tevoren dan kost het u 30% van het tarief.
Vergeten af te zeggen kost u de 1e keer 50% van het tarief. De 2e keer kost het u 75% van het tarief en de 3e keer het volledig tarief.

Downloads
Links


Facebook